då, när eller eftersom?

Det korta ordet ”då” kan ibland ställa till det för oss. Man kan helt enkelt bli osäker på hur det ska tolkas.

Ett litet exempel: “Då jag inte visste vad jag skulle göra ….”

Här vet vi inte om “då” betyder “när” eller “eftersom”. I sådana tveksamma situationer är det ofta bättre att använda antingen “när” eller “eftersom”.