både … och

Det är inte ovanligt att man säger ”både … men” istället för ”både … och”. Det sistnämnda är förstås det korrekta alternativet.

Exempelvis heter det ”Vi klarar att BÅDE tillverka OCH sälja våra produkter”. Att skriva ”Vi klarar att BÅDE tillverka MEN även sälja våra produkter” är felaktigt.