Ju … desto

“JU högre priset är DESTO bättre kan man tro att kvaliteten är”. Detta är ett korrekt skrivsätt.

Att skriva “JU högre priset är JU bättre kan man tro att kvaliteten är” eller “DESTO högre priset är DESTO bättre kan man tro att kvaliteten är” är två felaktiga skrivsätt.

Vår känsla är att “ju … ju” är ganska vanligt förekommande medan “desto … desto” inte förekommer så ofta.