Välj rätt filformat

Skriver du dina dokument i Word för att därefter skicka dem till någon annan i Word-format? Fundera en gång till! Ofta ska mottagaren bara läsa dokumentet. Då är det bäst att skicka det som PDF. De flesta ordbehandlare klarar idag av att spara direkt till PDF. En av fördelarna med detta är att dokumentet ser precis likadant ut hos mottagaren som hos dig vad avser teckensnitt med mera. Om mottagaren däremot behöver bearbeta texten i dokumentet, måste du förstås skicka filen i Word-format. Ifall mottagaren inte har Word 2007 eller senare, behöver du spara filen med filtilläget .doc istället för .docx.