Så här använder man ordtecken

Det finns en hel del tecken som används istället för ord. Några vanliga exempel är &, % och §. Dessa kallas för ordtecken.

När de här tecknen används, skrivs de med mellanrum mellan tecknet och omgivande uttryck. Exempel: Svensson & Co, 10 % och § 1. Det är inte konstigare än att man använder mellanrum när man skriver ”Svensson och Co”, ”10 procent” och ”paragraf 1”.

I löpande text bör man ofta undvika att använda sådana ordtecken. Det ser exempelvis betydligt bättre ut att skriva ”Vi säljer bilar och motorcyklar” än ”Vi säljer bilar & motorcyklar”.