Skilj på “var” och “vart”

I talspråk tycks det ha blivit väldigt vanligt att man använder “vart” istället för “var”. I skriftspråk gäller det emellertid att hålla reda på skillnaden mellan dessa ord.

“Var” användes i samband med befintlighet, “vart” i samband med riktning.

De här exemplen visar när ”var” respektive ”vart” ska användas:
Var bor du? (befintlighet)
Vart ska du resa? (riktning)