Översättning från tyska och engelska till svenska

När du anlitar oss för översättning från tyska eller engelska till svenska är det bra att veta att du alltid får en personlig service. Angena AB är ett litet företag med stor förståelse för våra kunders skiftande önskemål. Du har alltid kontakt med samma person hos oss. Det ger dig en värdefull trygghet.

Ibland behöver du kanske få översättningen utförd med bara någon dags varsel, ibland är det inte lika bråttom. Vi gör alltid vårt allra bästa för att uppfylla dina önskemål om leveranstid. Om vi ser att vi inte klarar dina krav, får du veta det direkt när vi får din förfrågan. Det är självklart för oss att ge dig ett ärligt och tillförlitligt besked på en gång – ett besked som du kan lita på.

Naturligtvis har vi tystnadsplikt. Ingen utomstående får någonsin veta något om de översättningsuppdrag vi utför åt dig.

Vi utför översättning från tyska och engelska till svenska främst avseende fordon, övrig teknik, logistik och turism.

Några exempel på dokument som vi brukar översätta:

  • Tekniska anvisningar
  • Mallar och blanketter
  • Manualer
  • Dataprogram
  • Webbsidor

Dessutom kan vi översätta en del material från svenska till tyska eller engelska, till exempel webbplatser och allmän korrespondens.

Har du frågor? Vill du få en offert? Fyll i så fall i formuläret för att få kontakt med oss. Om du önskar en offert, bifoga ett dokument som avser den text som ska översättas.

[contact-form-7 id=”86″ title=””]