Sebastian Bergheim

CV / Resume

Svenska Svenska  Deutsch Deutsch  English English

Släktforskning / Genealogy

Karta över anor / Map of ancestors


Klicka för att förstora / Click to enlarge

Farfar (länk) kom som sjuåring med familjen till fiskeläget Hällevik i västra Blekinge från Örkeneds socken i nordöstra Skåne där båda föräldrarna har huvuddelen av sina anor. Förgreningar till Näsum och Jämshög finns, och längre bak i tiden Vånga, Osby och Loshult.
My grandfather, paternal (link) was seven years old when he came with his parents to the fishing village of Hällevik in western Blekinge from Örkened parish in northeastern Scania where both his parents have most of their ancestry. Branches to Näsum and Jämshög exist, and further back in time Vånga, Osby and Loshult.

Farmor (länk) härstammar till stor del från fiskaresläkter på Listerlandet, allra främst på Hällevik. En ana flyttade dit från Vitemölla på Skånes ostkust. Övriga anor kommer från byar i närområdet men även från Mörrum.
My grandmother, paternal (link) stems largely from fisherman families on the Listerlandet peninsula, particularly Hällevik. One ancestor moved there from Vitemölla on the east coast of Scania. Other ancestors come from villages nearby but also Mörrum parish.

Morfar (länk) har på mödernet rötter i Mjällby sockens gårdar (med en gren till Mörrums socken och en ana till borgaren Claus Kemner i Kristianstad, död 1678) och på fädernet frälsegårdar i Ivetofta socken, Skåne.
My grandfather, maternal (link) paternally has roots in farms in Mjällby parish (with a branch to Mörrum parish and one link to burgess Claus Kemner in Kristianstad, dead in 1678) and paternally tenant farms in Ivetofta parish, Scania.

Mormor (länk) är den av mina mor- och farföräldrar med flest anor i Mjällby socken, och då i stort sett endast gårdar. Någon enstaka gren går till Ysane, en annan till Jämshög.
My grandmother, maternal (link) is the one of my grandparents with most ancestors in Mjällby parish, also almost only farms. Some small branch goes to Ysane and another to Jämshög.

Länkar / Links