Dokumentmallar

En av våra kunder producerade regelbundet omkring 15 olika dokument per ärende. Man ville att vi skulle hjälpa dem att effektivisera framtagningen av dessa dokument. I det system vi byggde åt dem använde vi ett kalkylprogram och ett ordbehandlingsprogram. Det visade sig att det var effektivare att använda sig av dokumentmallar för gratisprogrammet LibreOffice än Microsoft Office eftersom kopplingen mellan kalkyl- och ordbehandlingsprogrammen var väldigt smidig. I andra situationer kan det visa sig att Microsoft Office är mer lämpligt.

Vi kan sammanfatta upplägget så här: I kalkylprogrammet samlade vi alla basuppgifter som skulle ligga till grund för de dokument som skulle produceras i ordbehandlingsprogrammet. Med hjälp av makroprogrammering skapades dokumenten blixtsnabbt. Om det i efterhand visade sig att en uppgift behövde ändras, gjordes det i kalkylprogrammet på ett enda ställe. Sedan kunde man skapa nya handlingar. Ändringen slog igenom på alla ställen där den aktuella uppgiften förekom. Otroligt effektivt!

Skriver in en och samma uppgift på flera olika ställen i ditt dokument? Då kan det absolut löna sig att låta oss effektivisera din dokumentproduktion med mallar för LibreOffice/OpenOffice eller Microsoft Office.

Använd vårt formulär för att inleda en förutsättningslös diskussion. Beskriv vad du vill att vi ska hjälpa dig med. Bifoga gärna filer som visar hur dokumenten ser ut.